به گزارش افکارنیوز، گیتی پورفاضل با انتقاد از اظهارنظر این نماینده مجلس در رابطه با پرونده ستار بهشتی گفت: این نماینده محترم، بهتر است در حیطه وظایف خود اظهارنظر کند، زیرا هنوز پرونده ستار بهشتی به دادگاه نرفته و در دادسرا هم برای آن قرار منع تعقیب صادر نشده است، پس اینکه گفته‌ شود گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با پرونده ستار بهشتی مانند ریخته شدن آب بر آتش بوده است، واقعا این طور نیست.

وی با بیان اینکه این‌گونه اظهارنظرها فاقد ارزش قانونی است، گفت: دلیل این امر این است که پرونده هنوز در حال رسیدگی است. معتقدم در مورد نظریه «ریخته شدن آب بر آتش» نیز باید گفت این آتش هم‌چنان شعله‌ور است و این‌گونه پرونده‌ها در جامعه حساسیت ‌برانگیز خواهند ماند تا اینکه عدالت به درستی اجرا شود.

این وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی تصریح کرد: تاخیر در رسیدگی به پرونده ستار بهشتی و ارسال نشدن پرونده از دادسرا به دادگاه آن هم بعد از حدود چهار ماه، رونده کند رسیدگی‌ها در دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.

وی در مورد آخرین وضعیت این پرونده نیز به ایسنا گفت: روز شنبه در دادسرا گفتند که باید انحصار وراثت صورت گیرد تا اولیای دم ستار بهشتی شناخته شوند. درصورتی که اولیای دم ستار بهشتی شناخته شده هستند و نیازی به این کار نیست. فکر میکنم این کارها صرفا به خاطر ایجاد تاخیر در رسیدگی و ارسال نکردن پرونده به دادگاه است