به گزارش افکارنیوز، میرزابابا مطهری نژاد در واکنش به برخی گمانه زنی ها مبنی بر کاندیداتوری هاشمی در انتخابات اظهارداشت: بعید می دانم هاشمی بیاید و شواهدی مبنی بر کاندیداتوری وی در انتخابات دیده نمی شود.

رئیس ستاد انتخابات حزب مردم سالاری برای انتخابات ریاست جمهوری، با بیان اینکه اگر اصلاح طلبان با روش مناسبی به اجماع دست یابند، حزب مردم سالاری هم از آن اجماع تبعیت خواهد کرد، گفت: حزب مردم سالاری چهار راهبرد برای رسیدن به اجماع پیشنهاد کرده است که اگر اصلاح طلبان برای رسیدن به کاندیدای نهائی و اجماع یکی از این چهار روش را انتخاب کنند مردم سالاری نیز از آنان تبعیت خواهد کرد.

وی با اشاره به اولین راهبرد پیشنهادی حزب مردم سالاری برای اجماع گفت: اگر شخصیتی مانند خاتمی یا هاشمی از طرف اصلاح طلبان انتخاب شوند ما از آنان تبعیت کرده و کاندیدا معرفی نخواهیم کرد.

مطهری نژاد افزود: دومین راهبرد ما این است که یک گروه مورد تائید و حرفه ای برای انجام نظرسنجی تشکیل شود و هر کدام از نامزدها که بیشترین رای را داشت به عنوان کاندیدای نهائی تعیین شود.

رئیس ستاد انتخابات حزب مردم سالاری برای انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل مجمعی از سوی بزرگان اصلاحات که در آن مجمع همه نامزدها دعوت شوند و آنها به یک نفر برسند را سومین راهبرد پیشنهادی حزب مردم سالاری نام برد و گفت: چهارمین راهبرد این است که تمام احزاب اصلاح طلب که شرکت در انتخابات را قبول دارند نمایندگانی را بفرستند و مجمعی را تشکیل دهند و در آن مجمع به یک کاندیدای واحد برسند؛ بنابراین اگر اصلاح طلبان یکی از این چهار راهکار را انتخاب و به اجماع برسند، حزب مردم سالاری نیز از آن تصمیم تبیعیت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: اگر بعضی از احزاب اصلاحات که هنوز نمی دانند در انتخابات می خواهند شرکت کنند یا نه؛ بخواهند برای کل مجموعه تعیین تکلیف کنند ما قبول نداریم و از تصمیم آنان تیعیت نخواهیم کرد.

رئیس ستاد انتخابات حزب مردم سالاری برای انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به این سوال که مگر تاکنون راهبر اصلاح طلبان برای رسیدن به اجماع مشخص نشده است؟ گفت: خیر؛ اگر راهبرد انتخاباتی و چگونگی حضور اصلاح طلبان در انتخابات مشخص بود مردم سالاری نامزد معرفی نمی کرد.

وی با اشاره به فعالیت های انتخاباتی حزب مردم سالاری گفت: این حزب ۳۰ همایش در ۳۰ استان تا زمان انتخابات برگزار می کند که اولین همایش در ۸ اسفند در استان قزوین برگزار شد، ۱۶ اسفند در استان سمنان و ۱۷ اسفند نیز در استان قم سومین همایش انتخاباتی حزب مردم سالاری برگزار می شود.

مطهری نژاد با تاکید براینکه در صورت به اجماع رسیدن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با یکی از راهبردهای پیشنهادی حزب مردم سالاری ما نیز در تصمیم خود تجدیدنظر می کنیم، گفت: در غیر این صورت مردم سالاری خود را ملزم به تبعیت نمی داند.