به گزارش افکارنیوز، مجید نامجو وزیر نیرو با اشاره به پرداخت بدهیهای معوقه پیمانکاران صنعت برق توسط دولت اظهار داشت: خوشبختانه بدهکاری های عمده دولت به پیمانکاران صنعت برق را تهاتر کرده ایم.

نامجو افزود: البته بدهکاری در حد عرف همیشه وجود داشته است زیرا ما یک بازار ۲۰ هزار میلیاردی داریم و باعث می شود هر روز در جایی طلبکار و در جای دیگری بدهکار باشیم. این چرخش مالی وزارت نیرو است و در حالت عادی اتفاق می افتد.