به گزارش افکارنیوز، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با حضور در منزل یکی از دختران میرحسین و رهنورد، سالروز تولد میرحسین موسوی را در کنار دختران این دو همراه محصور جنبش سبز مردم ایران گرامی داشتند. جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران به مناسبت سالروز تولد میرحسین موسوی به منزل یکی از دختران میرحسین و رهنورد رفته و با حضور در کنار دختران این دو همراه دربند مردم ایران، ضمن دلجویی از رفتارهای اخیر صورت گرفته با آنان مراسم صمیمانه ی کوچکی برگزار کردند.

دختران میرحسین و رهنورد ضمن تشکر از حضور خانواده ها و دوستانی که در این مدت آن ها را تنها نگذاشته اند، مراتب همدردی خود را با آنها در میان گذاشتند.
اگرچه هم اکنون امکان تماس ضدانقلاب با سران فتنه تا حدودی ناممکن شده اما همانطور که گمان می رفت فرزندان آن دو مورد تمرکز ویژه عناصر ضدانقلاب قرار گرفته و هر از چندگاهی به بهانه های مختلف از آنان بهره برداری سیاسی می کنند؛ گفتنی است سحام نیوز تا به حال چندین بار اقدام به انتشار مطالب کذب کرده است. سایت سحام نیوز هم اکنون در خارج از کشور و به دست عناصر ضدانقلاب هدایت می شود.