به گزارش افکارنیوز، محمدجواد حق‌شناس اظهار کرد: جبهه اصلا‌ح‌طلبان متشکل از ۱۸ حزب شناسنامه‌دار به همراه جبهه اعتدال‌گرایان نامه‌ای را حدود دو هفته پیش برای دفتر رهبری ارسال کردند و تقاضای دیدار جمعی از اعضای احزاب اصلا‌ح‌طلب با ایشان را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه " هنوز از سوی دفتر مقام معظم رهبری پاسخی به این درخواست نداده شده است "، اضافه کرد: هدف از ارائه این درخواست برای دیدار با مقام معظم رهبری، بیان دغدغه‌ها اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات سال آینده، ‌ فضای سیاسی کشور، رقابت‌های انتخاباتی و حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی است.

این عضو شورای مرکزی جبهه اصلاحطلبان با بیان اینکه "برای تهیه و ارائه این درخواست، پیشتر با بزرگان اصلاحطلب مشورتهایی انجام شده است"، افزود: معتقدیم به منظور برقراری فضای گفتوگو برای عبور از بحرانی که از سال ۸۸ در کشور بوجود آمد و نیز پیدا کردن فصل مشترک و راهحلی برای برونرفت از برخی فضاهای نامناسب در زمان منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نیاز است تا فضای سوءتفاهم کاهش پیدا کند و تفکرهای رادیکال که ممکن است در طیفهای مختلف وجود داشته باشند و دیدگاه آنها مبتنی بر حذف است، در این فضا جایگاهی ندارد چراکه مغایر با تفکر جذب حداکثری و دفع حداقلی است.