به گزارش افکارنیوز، محمد علی نجفی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو موضوع مهم در بین اصلاح طلبان وجود دارد، اظهار داشت: موضوع اول انتخابات ریاست جمهوری است که در این خصوص هنوز اصلاح طلبان به جمع بندی نهایی نرسیدند.


وی تصریح کرد: مورد بعدی که از سوی اصلاح طلبان پیگیری می‌شود انتخابات آتی شورای شهر است که در این زمینه نیز اقدامات اجرایی صورت نگرفته است.


نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا شما در انتخابات آتی شورای شهر کاندید خواهید شد یا خیر، گفت: به طور قطع بنده در دوره بعدی کاندید نمی‌َشوم و این درحالی است که اصلاح طلبان هم لیستی را برای حضور در انتخابات ندادند.


عضو شورای شهر تهران در ادامه در خصوص حضورش بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری گفت: در این زمینه نیز برخی از گروههای مختلف اصلاحطلبان از بنده دعوت کردهاند اما هنوز پاسخ قطعی ندادهام و در آینده در این زمینه نیز تصمیم نهایی خواهم گرفت.