به گزارش افکارنیوز، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور از تذکر این سازمان به استانداران و مسولان اجرایی سراسر کشور برای عدم اجرای مصوبه استخدامی " مهر آفرین " به دلیل مغایرت با تعداد زیادی از مواد قانونی خبر داد.

حمید تیموری درخصوص نحوه ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع استخدام ها در دولت که طبق مصوبه " مهر آفرین " به گفته دولت در حال اجرا است، اظهارداشت: به محض اینکه مصوبه " مهرآفرین " به دست ما رسید، همکاران ما در حوزه های فنی این مصوبه را در انطباق با قوانین بالادستی دیگر قرار دادند که متوجه شدیم این مصوبه با بسیاری از مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشور مطابقت ندارد.

وی افزود: علاوه بر اینکه این موضوع را به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع دادیم و درخواست بررسی و ابطال آن را دادیم، به تمامی دستگاههای اجرایی و استانداران کشور به عنوان یادآوری و در راستای اقدامات پیشگیرانه اطلاع دادیم که این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات از جمله ماده ۲۹ و بند ط ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری است.