به گزارش افکارنیوز، آیت الله محی الدین حائری ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای بسیج رسانه استان فارس با اشاره به اینکه دولت احمدی نژاد تلاش های فراوانی را در کشور و استان فارس انجام داده است، گفت: کار های بزرگ و متفاوتی در این دولت انجام شده که رسانه ها باید تمامی این کارها را نیز ببینند.

وی با بیان اینکه دو نامه را برای رحیم مشایی ارسال کرده، یادآور شد: اشتباهی که این فرد کرد بردن نام " مکتب ایرانی " است زیرا بردن این نام باعثشد که همه چیز به فراموشی سپرده شود و در این راه دو نامه را به " رحیم مشایی " نوشتم که اولین نامه زمانی بود که این کلمه را به کار برد و زمانیکه دیدم ادامه می دهد نامه دوم را نوشتم.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: در این نامه ها نوشتم که دانشمندان بزرگ ایران پس از ورود اسلام به این کشور نام و توان گرفتند و قرار نیست که دانشمندان دیگر را با دانشمندان بزرگ ایرانی مقایسه کرد زیرا اگر بخواهید هم نمی تواند نام ۱۰ دانشمند ایرانی را بگویید.

آیت الله حائری تصریح کرد: سخنان مشایی غیر جامع و اختلاف انگیز است اما نباید با این وجود خدمات دولت را کتمان کرد.

وی تصریح کرد: باید بگوییم که رئیس جمهور پر تلاش، با جرات و فعال است.

مردم دعواها و گذشت ها را یاد می گیرند

عضو خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رسانه ها می توانند با قلم خود مردم را راهنمایی و هدایت کنند، گفت: اگر دعوا ها را ببینند یاد می گیرند، دیدید در مجلس چه گذشت و همین را مردم نیز یاد خواهند گرفت.

وی افزود: چه موقع گذشت کردیم که مردم یاد بگیرند، اما با این وضعیت امروز مردم از ما جلوتر هستند و به راحتی گذشت می کنند و کوتاه می آیند.

رسانه ها به مردم شیرینی نخورانند

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: رسانه ها بیش از حد به مردم شیرینی نخورانند و پله های رفته را بزرگ جلوه ندهند.

وی افزود: رسانه ها باید مراقب باشند که مردم را محدود نکنند و از طرفی نه آنقدر سیاه نمایی کنند که مردم ناامید شوند.

آیت الله حائری تاکید کرد: باید مراقب بود که گروهی نیز پاک کن به دست گرفته اند و می خواهند همه خدمات را پاک کنند.