به گزارش آخرین نیوز پیروان فرقه بهائيت پس از پايان متوسطه ،از طريق اينترنت در دانشگاههاي بينالمللي ثبتنام نموده و ادامه تحصيل ميدهند.

به گفته منابع مطلع اخیراً فرزندان دانش‌آموز این فرقه پس از پایان دوره متوسطه به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها که قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور نمی‌باشند از طریق اینترنت در دانشگاه‌های بین المللی ثبت نام نموده و ادامه تحصیل می‌دهند.

گفته می شود تحصیل و طی مدارج عالی دانشگاهی و ارتقا موقعیت و پایگاه اجتماعی پیروان این فرقه انحرافی بعنوان یکی از اولویت های اصلی توسط سران آن تعریف و تبیین شده و کلیه افراد موظفند در این زمینه اقدامات لازم را بعمل آورند.

پیروان فرقه ضاله بهاییت با این اقدام علاوه بر ادامه تحصیل اقدام به تبلیغات منفی علیه نظام مبنی بر عدم رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و عدم اجازه ادامه تحصیل به پیروان این فرقه در کشور را در نزد جامعه بین‌المللی می‌ کنند.

گفتنی است اخیراً فرقه ضاله بهائیت افزایش فعالیتهای تبلیغی را در بعضی از استانهای کشور در دستور کار خود قرار داده به طوری که از مبلغان این فرقه انحرافی خواسته شده تا ضمن عزیمت به استانهای مذکور و مراجعه به منازل برخی از شهروندان، بستههای حاوی کتاب و بروشورهای تبلیغاتی مربوط به این فرقه ضاله را به صورت رایگان به افراد ارائه کنند.