افكار نيوز - سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري: مذاكره با آمريكا بايد در شرايطي برابر و مساوي صورت گيرد.

به گزارش افکار، ‌سید کمال الدین سجادی به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به سیاستی که آمریکا در طول تاریخ در مقابل ایران اعمال کرده اگر قرار بر مذاکره ای با این کشور باشد باید در شرایطی برابر و مساوی میان دو کشور صورت گیرد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار داشت: در صورتیکه رهبری از پیشنهاد مذاکره با آمریکا استقبال کند جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز به تبعیت از رهبری پشت سر رهبری قرار خواهد گرفت.


دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان با اشاره به تلاش فتنه گران برای دست یابی مجدد به قدرت افزود: برخی اصلاح طلبان تشنه قدرتند و همه بی تابی آنها پس از دوره اصلاحات به دلیل دور افتادن آنها از قدرت و ثروت است لذا با واکاوی پرونده آنها به راحتی در می یابیم که مشکلات عدیده ای را برای نظام به بار آورده اند.

وی همچنین اظهار داشت: سال گذشته برخی از معاندین نظام مشکلاتی را برای مردم و جامعه به وجود آوردند و با هنجار شکنی و قانون گریزی خود را از قطار نظام به بیرون پرتاب کردند، لذا نمی توان آنها را در دایره خودی به حساب آورد و علی رغم تلاششان برای بازگشت به قدرت جای هیچ گونه بازگشتی ندارند.

ترفند جدید فتنه گران، ایجاد انشقاق میان اصولگرایان است

سجادی در ادامه با اشاره به ترفند جدید سران فتنه برای ایجاد انشقاق میان اصولگرایان افزود: دشمنی آشکار سران فتنه با نظام در سال گذشته برای همگان آشکار شد بنابراین اصلاح طلبان دیگر توان بازگشت به قدرت را ندارند. آنها در پی دسیسه و توطئه علیه امنیت ملی و ایجاد انشقاق میان اصولگرایان هستند و به هر طریق سعی در بر هم زدن وحدت و انسجام اصولگرایان دارند.

وی در ادامه افزود: اصلاح طلبان به دنبال اختلاف افکنی میان قوا و ایجاد شبهات سیاسی در میان اصولگرایان هستند.

جفای موسوی و کروبی به نظام و رهبری در قلب تاریخ حک خواهد شد

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین اذعان کرد: سران فتنه از نردبان نظام بالا رفته سپس آن را رها کردند و سعی در مخدوش کردن اعتبار و آبروی نظام داشتند لذا جفای آنها به رهبری و نظام در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: موسوی و کروبی افراد عادی بودند که نظام به آنها آبرو و اعتبار بخشید. مثلا موسوی یکی از کسانی بود که پس از پیروزی انقلاب به حزب جمهوری اسلامی دعوت شد و در آنجا رشد کرد و سپس به عنوان نخست وزیر منصوب گردید.

وی در ادامه تصریح کرد: البته شهید آیت به عنوان یکی از نمایندگان مجلس که از بینش بالایی برخوردار بود درباره موسوی اظهار داشت او کسی است که به نظام ضربه خواهد زد و جالب اینجاست که پیش بینی او محقق گردید.

سجادی همچنین اظهار داشت: روزی که موسوی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شد در کمال ناباوری شهید آیت در همان روز ترور شد و این مسئله جای بحثدارد.

سران فتنه با سیاه نمایی تحریم ها علیه ایران سعی در انتقام گیری سیاسی دارند

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین تأکید کرد: موسوی و کروبی پس از تلاش بی اثر سال گذشته جهت ضربه زدن به نظام و انقلاب این بار تلاش می کنند با سیاه نمایی و القای تأثیر تحریم های آمریکا بر ایران، باعثبه وجود آمدن ناآرامی و نگرانی میان مردم شوند.

وی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان به دنبال چهره سازی سیاسی از عناصر خاکستری اصلاحات هستند گفت: اصلاح طلبان با معرفی چهره های خاکستری که در میان مردم کمتر شناخته شده اند و یا در جریان انتخابات سال گذشته کمتر حاشیه داشته اند به دنبال چهره سازی سیاسی برای انتخابات آینده هستند.

اصلاح طلبان به واسطه اغوا و فریب کاری هشت سال امور دولت را بر عهده گرفتند

سجادی در ادامه به اشاره اینکه جریان اصلاحات با سیاست هایی برمبنای اغوا و فریب کاری آرای مردم را جلب کردند، افزود: اصلاح طلبان برای جلب آرای مردم با تکیه بر سیاست اغوا و فریب کاری پیش آمدند و به واسطه تبلیغات وسیع کار خود را پیش بردند و هشت سال امور دولت را برعهده گفتند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان برای فریب دانشگاهیان و نیروهای فعال سیاسی و روشنفکران برخی چهره های غربی مثل هابرماس را به ایران دعوت کردند تا پشتوانه فکری داشته باشند.

سجادی در ادامه افزود: البته اصولگرایان نقطه مقابل اصلاح طلبانند و سیاستی که بر پایه اقناع و ناشی از استدلال و پذیرش آگاهانه مخاطب است و دموکراسی را هم در ارتباط با تشکیلات و هم آرای مردم رعایت می کنند.

دبیرکل جامعه کارمندان در ادامه افزود: اصلاح طلبان مدعی دموکراسی در دوره تصدی امور دولت دست به تسویه حساب حزبی زدند و بسیاری از اصولگرایان و افراد متدین و خالص انقلاب روحانی ولایت را به بهانه پاکسازی از پست های مدیریتی کنار گذاشتند و افرادی بی لیاقت وابسته به غرب راجایگزین آنها کردند.

بدحجابی و معضلات فرهنگی، میراثمنفی دوره اصلاحات است

وی در ادامه اذعان داشت: بدحجابی که امروزه به عنوان معضل جامعه درآمده در زمان اصلاحات بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت پیدا کرد و در واقع مشکلات فرهنگی امروز میراثمنفی دوره اصلاحات است که بنام آزادی در جامعه گسترش یافت.

هدفمندی یارانه ها نقطه عطفی در اقتصاد کشور است

سفیر اسبق ایران در ویتنام با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن قانون هدفمند یارانه ها همه قوا باید جهت بهتر اجرایی شدن این قانون با یکدیگر تعامل داشته باشند، گفت: هدفمندی یارانه یک پروژه عظیم ملی و راهبردی است که با کارشناسی دقیق در زمینه فرهنگی، سیاسی اجتماعی و اقتصادی محقق می شود. بنابراین همه دستگاه های دولتی باید هماهنگ و با تعامل سازنده با یکدیگر همکاری داشته باشند چرا که اجرای این قانون آغاز تحولی عظیم در جامعه است و در کاهش فقر و ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت محوری نقشی اساسی را ایفا خواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها نقطه عطفی در حیات اقتصادی و سیاسی کشور است و در واقع باعثتوزیع رفاه نسبی میان مردم و جامعه می شود و در صورت ناهماهنگی نهادها زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد سودجو فراهم خواهد کرد.سجادی در ادامه اظهار داشت: دولت، مجلس و سایه نهادها و ارگان ها مسئولند به اجرای این قانون کمک کنند تا از فشارهای ناشی از تحریم ها بر کشور کاسته شود و هدفمند کردن یارانه ها به عنوان ضلعی از اضلاع مقابله با تحریم ها عمل کند.

وی در ادامه افزود: ملت ایران با صرفه جویی اقتصادی جلوی واردات غیر ضروری و خروج ارز از کشور را گرفته و با این روش تولیدات داخلی کشاورزی و صنعت داخلی را رونق خواهند داد. بنابراین عدالت محوری و کارآمدی اقتصادی باعثکاهش فاصله طبقاتی در کشور شده و در دراز مدت تحریم ها بی اثر خواهد شد.

شاخص هشت گانه اصولگرایی توسط رهبری تبیین شده است

سجادی در ادامه با اشاره به منشور هشت گانه ای که رهبری به عنوان شاخص اصولگرایی ترسیم کرده اند، افزود: سال گذشته رهبری شاخص های اصولگرایی را در هشت محور ترسیم کرده اند و نیازی به ترسیم محور منشور اصولگرایی نیست و اگر طبق آن مواد هشت گانه اصولگرایی عمل شود هیچ مشکلی در جامعه به وجود نمی آید.

وی همچنین تصریح کرد: به واسطه تعریف رهبری از اصولگرایی و تعیین چهارچوب های آن رسانه ها، صدا و سیما سایر خبرگزاری ها موظفند در باز شناساندن و معرفی اصولگرایی در جامعه بکوشند و این جریان فکری را زنده و پویا نگه دارند.

اصولگرایی همه معتقدین به نظام را در بر می گیرد

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین با توجه به سخنان برخی کوتاه اندیشان که سعی در محدود کردن دایره اصولگرایی دارند و برخی افراد و احزاب را مدعی اصولگرایی می دانند، گفت: اصولگرایی دایره وسیعی از گفتمان انقلاب است که برخی با کم لطفی خود سعی در محدود کردن این دایره عظیم دارند در حالی که جوهره و گفتمان اصیل انقلاب بر پایه افکار اصولگرایی استوار است که گروهی با ندانم کاری اصرار بر ضربه زدن به پایه های محکم این اصل دارند که باید جلوی آن گرفته شود.

وی همچنین افزود: همانطور که اصولگرایی صراحتا از زبان رهبری تعریف شد باید در برجسته کردن نقاط قوت و اصول مبنایی اصولگرایی تکیه کنیم تا نمود بیشتری پیدا کند بنابراین هر کس که براساس اسلام و چارچوب انقلاب و قانون اساسی و ولایت فقیه و آرمانهای امام و منویات رهبری عمل کند از دایره اصولگرایی خارج نیست.

سجادی در ادامه اظهار داشت: توجه به شاخصه های اسلامی در تفکر اصولگرایی این جریان را از سایر جریانهای سیاسی کشور متمایز کرده و باعثبرجستگی آن نسبت به سایر گروه ها شده است.


دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان همچنین با اشاره به تلاش برخی برای جدا کردن روحانیت از اصولگرایی اظهار داشت: اصولگرایی منهای روحانیت یک انحطاط است لذا اصولگرایان همواره با روحانیت معظم در تعامل و همفکری بوده و این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.

وی همچنین اظهار داشت: طبق فرموده امام ره جامعه بدون روحانیت مثل جامعه بدون طبیب است لذا روحانیون، اسلام شناسانی اند که مرکز فکر ومعارف ناب اسلامی می باشند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه افزود: همانگونه که در مسائل فقهی به رساله متخصصین اسلام مراجعه می کنیم، نمی توانیم درباره اسلام و سیاست اسلامی و فرهنگ اسلامی خود را از کارشناسان ارشد اسلام شناسی بی نیاز بدانیم.

سجادی همچنین تاکیدکرد: جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم به عنوان گروه های مرجعی هستند که همواره نظر و عقاید آنها برای مردم معتبر و قابل احترام بوده و هرگز نمی توانند نظر آنها را در مسائل نادیده بگیرند لذا روحانیت و اصولگرایی دو واقعیت تفکیک ناپذیرند. بنابراین ایجاد اندیشه اصولگرایی بدون روحانیت یک انحراف است که باید با وجود آورندگان این شبهات در جامعه به طور جدی و قانونی برخورد شود.


سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در خنثی کردن فتنه ۸۸ تصریح کرد: مقام معظم رهبری نقش عمود و خیمه نظام را برعهده دارند و با بصیرت بخشی و تدابیری که در روشنگری خواص و غیر خواص در نماز جمعه ۲۹ خرداد سال گذشته به کار بردند تهدیدهای سخت و نرم دشمنان علیه نظام را نقش بر آب کردند لذا نقشی بی بدیل مقام معظم رهبری در جامعه نعمتی خدادادی است.


وی در ادامه با تاکید بر نقش روحانیون در آینده سیاسی اصولگرایان اذعان داشت: روحانیون به عنوان گروه های مرجع نقش اساسی را در آینده سیاسی اصولگرایان برعهده دارند چرا که با اظهار نظر در مقاطع بحرانی انقلاب را بیمه کرده است.

سجادی در ادامه افزود: جبهه پیروان خط امام و رهبری شامل چهارده حزب و تشکل سیاسی اصولگرا همواره یک ارتباط تاریخی، سنتی و ارگانیک با جامعتین و روحانیت معظم داشته و این همبستگی باعثتحکیم وحدت و منشا خیر و برکات زیادی در جامعه شده است.

وی در ادامه اذعان داشت: به واسطه زیر ساخت های اصولگرایی این خط زلال و صحیح ادامه خواهد یافت و مردم نیز همواره از خط اصولگرایی حمایت می کنند بنابراین افق روشنی برای آینده اصولگرایی به همراه روحانیون در کشور قابل پیش بینی است.

با حذف اصلاح طلبان از گردونه انتخابات اصولگرایان با سلایق متفاوت با هم رقابت می کنند

دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با حذف اصلاح طلبان از جریان سیاسی و رقابتهای انتخاباتی عرصه رقابت اصولگرایان به چه شکلی خواهد بود، خاطر نشان کرد: در میان اصولگرایان گروه هایی با سلایق و مدیریت متفاوت وجود دارند که می توانند سلایق مختلف را به جامعه عرضه کنند.

وی همچنین افزود: البته این گروه ها در اصول و مبنای اعتقادی مشترکند ولی در نوع و شیوه مدیریت با یکدیگر تفاوت دارند و علاوه بر انها گروه های مستقلی هستند که اصول انقلاب را قبول دارند ولی جریان ذیل اصولگرایی نیستند و به راحتی می توانند در جریان رقابت سالم انتخاباتی شرکت کنند.

وی همچنین اذعان داشت: بنابراین باحذف اصلاح طلبان شرایط رقابت تک قطبی نمی شود و کسانی هستند که در چارچوب اصول انقلاب می توانند به رقابت با اصولگرایان بپردازند چرا که دارای تکثر در احزاب هستیم و حدود ۲۰۰ حزب فعال و غیر فعال با سلایق متفاوت در جامعه حضور دارند.


سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر فتنه جدید دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن و هدف قرار دادن جوان ایرانی در ادامه اظهار داشت: دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها برای تحت تاثیر قرار دادن جوانان ایرانی برنامه ریزی وسیعی را اغاز کرده اند که بیشترین حول محور رسانه ها، مطبوعات، نشریات، کانالهای تلویزیونی فارسی زبان، سایت های متنوع و گوناگون جهت انحراف و افکار و تغییر رفتار جوانان می باشد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین اذعان داشت: دشمنان اسلام و انقلاب با ایجاد عرفانهای کاذب و تبلیغ ادیان انحرافی روی ذهن و اعتقادات جوانان ایرانی سرمایه گذاری کرده اند که در ادامه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی طرح ریزی شده است.

سفیر سابق ایران در ویتنام در ادامه افزود: برای مقابله با موج جدید فتنه دشمنان علیه جوانان و مقدسات اسلامی باید قدرت نرم افزاری کشور را افزایش دهیم تا برای جوانان در مقابل این هجمه های غربی مصونیت ایجاد کنیم و به لحاظ فکری، فرهنگی عقیدتی و حتی سر گرمی آنها فکر اساسی داشته باشیم و جایگزین مناسب پیدا کنیم.

سجادی در ادامه گفت: دشمن همیشه بیدار است و از کوچکترین غفلت ما در باره جوانانمان سوء استفاده می کند لذا همواره باید آگاه باشیم و اجازه حرکت های خزنده و نامحسوس را به دشمنان ندهیم.

اصلاح طلبان به دنبال ترویج تفکرات لیبرالیستی و اومانیستی در میان جوانانند

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان همچنین با تاکید بر تلاش فتنه گران برای ترویج اندیشه سکولار لیبرالیسم در میان جوانان افزود: تلاش اصلاحات در راستای تئوریزه کردن افکار لیبرالیسم سکولار و اومانیستی و غرب زدگی از نوع شیفتگی به آن می باشد و این ناشی از شکست سنگینی است که سران فتنه در انتخابات سال گذشته متحمل شدند در نتیجه به دنبال تاثیرگذاری بر روی اعتقادات و اندیشه های جوانان هستند تا دین اسلام را ناکارآمد جلوه داده و جدایی دین از سیاست را تبلیغ کنند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان با ناکارآمد جلوه دادن فعالیت اصولگرایان درجامعه سعی در ترویج تفکر لیبرالیستی دارند.

سفیر سابق جمهوری اسلامی در ویتنام اظهار داشت: باید درباره نظریه جمهوری اسلامی به عنوان یک نظریه غیر مارکسیستی و غیر سرمایه داری که حامی ولایت فقیه می باشد نظریه پردازی شود تا ذهن جوانان در این خصوص اقناع شده و تاثیر تبلیغات منفی غرب و توطئه جدایی دین از سیاست درمیان جوانان خصوصا قشر دانشجو خنثی گردد.

/ب.