به گزارش افكار، جوان آنلاین خبر داد: بهزاد نبوی از متهمان حوادث بعد از انتخابات چندی است که ضمن پر شدن سنوات خدمتی خود بازنشست شده است.
گفتنی است، حقوق بازنشستگی تعیین شده برای وی یک میلیون و هفتصد هزارتومان بوده است.

/ب.