افكار نيوز - منظور لاجوردي از منافقين جديد "ما " بوديم؛
حجاریان: ‌لاجوردی‌ همواره به من ‌می‌گفت ‌شما از منافقین هم خطرناکترید
خبرگزاری فارس: ‌لاجوردی به خود من(سعید حجاریان) همواره می‌گفت که شما از منافقین هم بدتر و خطرناکترید. از آن روزی که لاجوردی عبارت منافقین جدید را گفت و نوشت منظورش ما بودیم.

به گزارش خبرنگار گروه " فضای مجازی " خبرگزاری فارس، سعید حجاریان در یک مصاحبه منتشر نشده به بیان خاطراتی درباره شهادت اسدالله لاجوردی دادستان اسبق تهران پرداخته بود.

مهمترین بخش‌های اظهارات حجاریان در ذیل می‌آید:

- خدا‌ شهید لاجوردی را با اولیا محشور کند. هرگز مالی نیندوخت و خشت روی خشت نگذاشت. آدم بی‌پیرایه‌ای بود. پشتکار بسیاری داشت. همیشه چه قبل و چه بعد از انقلاب در حال کار کردن بود.
قلیل المأوونه و کثیر المعونه بود. بسیار پرکار و بسیار کم توقع. اما امان از این کم توقعی اش.

- ‌لاجوردی ضربات بسیارسختی را بر پیکره سازمان(منافقین) وارد کرد و همین مسئله کینه فراوانی را در دل سازمانی‌ها کاشته بود

- لاجوردی در قضیه انفجار دفتر نخست‌وزیری عده‌ای از رفقای ما را دستگیر کرد.

- لاجوردی به خود من همواره می‌گفت که شما از منافقین هم بدتر و خطرناکترید. می‌گفت رجوی دوراندیش نبود و خیلی زود دست خودش را رو کرد اما شما سازمانی‌ها دوراندیش هستید و خودتان را برای آینده آماده کرده اید و منتظر فرصت هستید تا شرایط به نفعتان مهیا شود.

- اعتقاد قلبی لاجوردی این بود که خطر سازمان مجاهدین انقلاب از سازمان مجاهدین خلق بیشتر است. لاجوردی هر گاه مرا می‌دید می‌گفت تو و بهزاد و خسرو از رجوی خطرناکترید.

- لاجوردی بچه‌های ما را سر قصه کشمیری بیچاره کرد.

- لفظ منافقین جدید ابتکار لاجوردی بود که به ما نسبت داده می‌شد.

- از آن روزی که لاجوردی عبارت منافقین جدید را گفت و نوشت منظورش ما بودیم. وقتی کیهان در مقطع تحصن مجلس ششم منافقین جدید را تیتر کرد این واژه را لاجوردی گرفته بود. منطق، لفظ و عبارت منافقین جدید مال لاجوردی بود و مصداقش در مقطعی مجلس ششمی‌ها و اصلاح طلب‌ها شدند. وقتی منافقین جدید به ما گفته می‌شود هر کسی هم که با ما نشست و برخاست کند برای عده‌ای قطعاً مشکوک است. اگر شما هم الآن دارید با من گفت‌و‌گو می‌کنید مشکوک هستید و شاید خط جدید نفاق باشید.

- لاجوردی همواره بچه‌های سازمان مجاهدین انقلاب را منافق می‌دانست اما به نیروهای آن طرف خوش بین بود.

منبع: ویژه‌نامه رمز عبور ۲

/ب.