گروه سیاسی:

ائتلاف سه گانه ولایتی، قالیباف و حدادعادل مدتی است که بر فضای سیاسی - انتخاباتی تاثیر گذاشته است و هر از چندی با یک کنفرانسی و سخنی توسط یکی از این سه نفر موضوع ائتلاف بار دیگر در رسانه ها مطرح می شود.

اما آیا این ائتلاف به نتیجه می رسد؟ چه کسی به عنوان فرد نهایی از این ائتلاف بیرون می آید؟ چه تیمی فرد نهایی را همراهی می کند؟ این سوالات و چندین سوال دیگر در رابطه با این ائتلاف مزرح است اما به نظر می رسد نکته اصلی در این وحدت این سوالات نیست بلکه اصل ائتلاف است.

به گزارشافکارنیوز، نکته ای که طی دوره های گذشته همواره نقطه آسیب بوده است حضور فردی، بدون برنامه و تیم اشخاص در صحنه بوده و مردم مجبور بوده‌اند تنها به صرف شعارها به کاندیداها رای بدهند و در واقع در تاریکی نامزد خود را انتخاب کنند اما این شیوه ائتلاف می تواند چراغی باشد برای انتخاب بهتر.

هرچند که در باب اهمیت حزب و کاندیدای حزبی و برنامه محور سخن زیاد گفته شده است اما به نظر می رسد این شیوه، فارغ از نگاه به افراد درون ائتلاف می تواند گام موثری در برنامه محوری و معرفی تیم کاری به مردم باشد و اگر سایر کاندیداها نیز بر همین منوال یا در حالتی ایده آل از دل حزب و با پشتوانه تشکیلاتی بیرون بیایند و یا با دیگر افراد به ائتلاف برسند و برنامه و تیم مشترک معرفی کنند می تواند انتخابات متفاوت تر و روشن تری را در دوره یازدهم رقم بزند.

اما در این ائتلاف و وحدت، موضوع و نکته ای نیز نهفته است که باید بدان دقت کافی شود؛ و آن محور ائتلاف و و حدت است. اینکه حول چه محوری ائتلاف باید صورت گیرد تا سرانجام درستی داشته باشد؟

تجربه دوره های قبل نشان داده که عمده جبهه بندیها و صف کشی ها تنها بر محور رقیب انتخاباتی و جلوگیری از رای آوری آن بوده است و در واقع ائتلاف نه بر یک مبنای ایجابی که تناها بر محوری سلبی بنا می شد که پس از مدتی هم به راحتی رشته های آن از هم می گسست.

اگر ائتلاف بر مبنای اهداف، برنامه ها، گفتمان و تیم کاری مشترک صورت بگیرد و برای آینده پس از پیروزی در انتخابات و در فراز و نشیب ها هم برنامه درستی اندیشیده شود این ائتلاف ها می تواند مبارک و مثمرثمر برای مردم باشد؛ در غیر این صورت اگر ائتلاف تنها برای پیروزی در مقابل رقیب باشد، همان لحظه پیروزی می شود ابتدای آسیب و تشتت و افتراق و مشکلات ملک و ملت.

لذا به نظر می رسد حزب گرایی و برنامه محوری و در نگاهی تنازل یافته تر ائتلاف برنامه ای می تواند انتخابات خوب، پرشور و منتخبی توانمند و با پشتوانه تیمی را برای نظام و مردم به همراه داشته باشد.