افكار نيوز - برخی منابع آگاه از طرح آمریکا و عربستان برای واگذاری سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به فهرست العراقیه به منظور ضربه زدن به شیعیان پرده برداشتند.


به گزارش افکار به نقل از " العالم " نهرین نت نوشت، منابع آگاه پارلمانی از طرح آمریکایی عربستانی پرده برداشتند که هدف از آن سلب اختیارات امنیتی و نظامی از سمت نخست وزیری و واگذاری سمت فرمانده کل نیروهای مسلح به شخصی است که سمت رئیس شورای ملی امنیت سیاسی را به عهده می گیرد.


این طرح به طور دقیق تر بدان معنا است که آمریکایی ها به تلاش برای گرفتن سمت فرمانده کل نیروهای مسلح از شیعیان دست زده اند. براساس توافق تقسیم اختیارات که بعد از نابودی رژیم صدام حاصل شد، پست فرماندهی کل نیروهای مسلح دراختیار شیعیان عراق است.


این منابع به شبکه خبری نهرین نت افزودند آمریکایی ها قصد دارند ماموریت های نظامی و امنیتی تنها در اختیار هم پیمانان خود در عراق باشد و برای به عهده گرفتن این کار و به طور مشخص واگذاری این سمت به ایاد علاوی، طارق الهاشمی یا النجیفی بهتر از فهرست العراقیه وجود ندارد. این دو از رهبران العراقیه هستند و آنها معتقدند که این دو برای این سمت بهتر از علاوی هستند.


سخنان این منابع تنها دلیل برای توافق عربستان و آمریکا برسر اجرای این طرح در عراق نیست به طوری که منابع اروپایی در بروکسل نیز از نقش مستقیم عربستان در ایجاد تغییرات در پست های کلیدی در عراق پرده برداشتند.


این منابع به شبکه نهرین نت گفتند عربستانی ها به طور مفصل با دوستان آمریکایی درباره حمایت از هم پیمانان خود در عراق به ویژه العراقیه و مقابله با حضور اکثریت شیعه در پست های امنیتی، نظامی و سیاسی گفتگو کرده اند.


این منابع افزودند عربستانی ها اواسط فوریه گذشته به صراحت به نیتا لوی عضو کنگره آمریکا اطلاع دادند که از اوضاع سیاسی عراق و تسلط شیعیان بر تصمیمات امنیتی و نظامی در عراق از طریق سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح نگرانند و تغییرات گسترده می تواند منشاء آرامش آنان باشد.


این دیدگاه عربستان سعودی از سوی شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان که پرونده عراق را با اختیارات کامل و گسترده به عهده دارد، به طرف آمریکایی منتقل شد.


این منابع اظهار داشتند در نشست های نیتا لوی با پادشاه عربستان و سایر مسئولان امنیتی علاوه بر پرونده عراق، پرونده ایران و پرونده حوثی ها هم بررسی شد.


به گفته منابع اروپایی عربستان در تماس های خود با مسئولان آمریکایی ضمن اعمال فشار بر دولت آن کشور تاکید کرد، نمی تواند بپذیرد که تصمیم امنیتی و نظامی در اختیار مقام های سیاسی و نظامی شیعه در عراق باشد و حاضرند هر کاری انجام دهند تا عراق به این شکل ثبات نداشته باشد.


مقام های سعودی تاکید کردند همه امکانات خود را به کار خواهند گرفت تا عراق به شکلی اداره نشود که تهدیدی برای امنیت عربستان باشد و لذا تلاش خواهند کرد هم پیمانان خود را در آن کشور به قدرت برسانند.


در این زمینه عربستان با وساطت آمریکا به تحکیم روابط با ایاد علاوی پرداخت.

ملک عبدالله شخصا و همچنین شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز رئیس دستگاه اطلاعاتی به علاوی وعده دادند، ضمن حمایت جدی از او، برای جمع آوری نیروها و احزابی که روابط خوب و مستحکمی با عربستان دارند تلاش کنند.

/ ب +