افكار نيوز - روزنامه های آمریکایی و صهیونیستی برای اختلاف افکنی میان اهل سنت و شیعیان تلاش می کنند و یک افسرسابق سازمان جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی(موساد) تاکید کرده که موجودیت این رژیم بر پایه این اختلاف و تفرقه افکنی استوار است.

به گزارش سرویس بین‌الملل " افکار " العالم به نقل از سایت اینترنتی التوافق گزارش داد، در چارچوب نقشه و توطئه ای صهیونیستی - آمریکایی برای ایجاد تفرقه میان شیعیان و برادران اهل سنت آنها درمنطقه خاورمیانه، روزنامه صهیونیستی " جروزالیم پست " که نزدیک به دستگاه امنیتی و تروریستی رژیم صهیونیستی است، به نقل از گزارش " دیلی پست " روزنامه مشهور آمریکایی مدعی شده که " ایران برای حمله به مکه مکرمه ومدینه منوره برنامه ریزی می کند در صورتی که اسراییل به تاسیسات هسته ای آن حمله کند و همزمان با حمله ایران به مکه و مدینه، اسراییل به خاک کشورهای عربی اطراف آن حمله ور خواهد شد تا آنچه که موسوم به اسراییل بزرگ از نیل تا فرات است را تاسیس کند.

این روزنامه صهیونیستی در ادامه ادعای خود به نقل از پایگاه روزنامه آمریکایی " دیلی پست " می افزاید: در صورتی که اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران حمله کند تهران عربستان را مقصر خواهد دانست و از این رو از این فرصت برای حمله به مکه و مدینه سوء استفاده خواهد کرد.

در ادامه ادعای جروزالیم پست آمده است: تل آویو سپس به خاک کشورهای عربی اطراف خود حمله خواهد کرد تا اسراییل بزرگ را تاسیس کند وعرب های سنی در منطقه ای میان یهودیان در خاورمیانه و ایران در شبه جزیره عربی محاصره خواهند شد.

" موشی قرحی " یکی از افسران سابق دستگاه امنیتی و تروریستی رژیم اسراییل در کتابی تحت عنوان " اسراییل و جنوب سودان " که مرکز پژوهشی دیان وابسته به دانشگاه تل آویو آن را منتشر کرده، پیش زمینه های کمک های اقتصادی اسراییل به جنبش جدایی طلب سودان را تشریح کرده است.

وی بطور صریح گفته است: استراتژی اسراییل در منطقه بر پایه تشویق اقلیت ها برای دست یافتن به حق تعیین سرنوشت و جدایی از کشور مادر خود است و هدف این است که تاکید شود منطقه آن طورکه مسلمانان می گویند از وحدتی فرهنگی و تمدنی برخوردار نیست بلکه در واقع آمیزه ای از فرهنگ ها و تنوع زبانی ودینی است؛ این منطقه شبکه ای پیچیده از اشکال متعدد دینی، زبانی و قومی از عرب، فارس، ترک، ارمنی، اسراییلی، کرد و بهائی گرفته تا دروزی، پروتستان، کاتولیک، علوی، شیعه، سنی، ترکمن و صابئی است.

در کتاب این افسر صهیونیست آمده است: این منطقه زمین وسیعی است که اقلیت های متعددی در آن زندگی می کنند اما تاریخ مشترکی میان آنها وجود ندارد؛ تاریخ واقعی هریک از این اقلیت ها به طور جداگانه خواهد بود.

" هدف از این امر تحقق دو مساله اصلی است، نخست مخالفت با مفهوم قومیت عربی و نابود کردن ایده وحدت عربی است و دوم توجیه کردن مشروعیت وجود اسراییل در منطقه زیرا منطقه خود آمیزه ای از قومیت های مختلف است که برقراری وحدت میان آنها غیرممکن می باشد، پس چرا هر قومیتی کشور خاص خود را نداشته باشد؟ و این همان مرجعی است که اسراییل از طریق آن کسب مشروعیت می کند با توجه به اینکه خود مبتنی بر قومیت است.

/ ب +