گروه سیاسی

: هوشنگ امیراحمدی که چندی پیش گفته بود می خواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شود، شب جمعه در محوطه دانشگاه برکلی آمریکا، در مورد بهبود روابط میان ایران و آمریکا سخنرانی و یکی از انگیزه های اصلی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ایران را بهبود روابط ایران و آمریکا عنوان کرد!

به گزارشافکارنیوز، امیر احمدی که در مرداد ماه سال ۸۹ به ادعای کیهان از سوی مسئولان دولتی به کشور نیز دعوت شده بود!، در جدیدترین سخنرانی خود گفت که در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد ولی می خواهد کشور را تغییر دهد!

هوشنگ امیراحمدی کسی است که به گفته برادر احمدی نژاد، داوود احمدی نژاد، جریان انحرافی روی پایش بزرگ شده است و به لطف همین آقایان است که امیراحمدی راحت به ایران رفت و آمد می کند!

به گزارش دیلی کال، امیراحمدی که به دنبال رییس جمهور شدن در ایران است، تور انتخاباتی خود را در آمریکا به راه انداخته است و تاکید کرده است که افزایش اطلاعات دانشجویان ایرانی و آمریکایی در مورد روابط بین دو کشور اهمیت زیادی دارد! او با تاکید بر این موضوع گفت: " بین ایران و آمریکا تنها یک موضوع وجود ندارد که نمی توان بر سر آن مذاکره کرد! " البته امیراحمدی بر حقوق هسته ای ایران تاکید کرد و گفت به نظر می رسد که استفاده ایران از انرژی هسته ای برای دستیابی به سلاح های هسته ای نباشد!

هوشنگ امیراحمد ۳۸سال پیش ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و پس از انقلاب در همانجا ماندگار شد. او همچنین رییس شورای ایران و آمریکاست که اتاق فکری را برای بهبود روابط میان ایران و آمریکا هدایت می کند!

او خطاب به کسانی که می گویند وی هیچ شانسی برای پیروزی یا حتی شرکت در انتخابات ندارد گفت: " کسانی که تصور می کنند هیچ شانسی نیست کاملا در اشتباهند. ایران سرزمین شگفتی هاست و ایران را پیش بینی نکنید! "

گفتنی است هوشنگ امیراحمدی ساکن آمریکا و از افراد نزدیک به محافل سیاسی و امنیتی این کشور است که کیهان در جلد نوزدهم از سلسله کتاب های نیمه پنهان - دفتر پژوهش های موسسه کیهان - به طور مستند از ماهیت وی پرده برداشته است.

اميراحمدي طي مقاله اي كه در كميته موسوم به دفاع از حقوق دموكراتيك مردم ايران! به سرپرستي مشاور اشرف پهلوي در آمريكا منتشر كرد درباره جمهوري اسلامي ايران آورده است؛ مسئولين حكومت عقب افتاده و خونخوار ايران عليه هر آنچه ايراني و انساني است قيام كرده و قصد دارند نام ميهن را به قهقرا ببرند و در اين راه از هيچ خرابكاري و قتل و جنايتي ابا نخواهند داشت؟!