به گزارش افکارنیوز، وی در دیدار «صنعتگران و تولیدکنندگان عضو خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران» یکی از علل اوضاع نابسامان اقتصادی فعلی را سیاست خارجی تهاجمی و دشمن تراشی های بی دلیل چند سال گذشته خواند و با انتقاد از اظهارنظرهای غیرکارشناسی و مخل روابط خارجی با سایر کشورها گفت: سیاست خارجی یک کشور پشتوانه پویایی و رشد داخلی یک کشور و بالعکس به حساب می آید و اگر می خواهیم اقتصاد کشور سامان مناسب بیابد و چشم به بازارهای جهانی داشته باشد، باید سیاست خارجی به دور از تنش و همراه با دوستی با سایر کشورها پیشه کنیم تا بتوانیم از امکانات دوستان واقعی مان در خارج و ایرانیان خارج از کشور کمال استفاده را ببریم.

وی خاطرنشان کرد: ما در سیاست خارجی و منطقه ای مان باید به گونه ای عمل کنیم که همکاران و دوستانمان را خود انتخاب کنیم نه اینکه مجبور به انتخاب دوست از میان معدود کشورهای کم اهمیت باشیم.

شایان ذکر است سیاست خارجی تنش زدایی یکطرفه در دولت هاشمی، در قالب توهین آمیز «گفت وگوی انتقادی اروپا با ایران» نمود پیدا کرد و عجیب اینکه با وجود اعتمادسازی های یکطرفه و سیاست انفعال و دفاع، شخص آقای هاشمی از سوی یک دادگاه آلمان رسما متهم به تروریسم شد که همچنان این اتهام باقی مانده است.

همچنین در سال ۷۵ به خاطر گستاخ شدن طرف غربی، سفرای اتحادیه اروپا در اقدامی هماهنگ اقدام به ترک ایران کردند.