به گزارش افکارنیوز، پایگاه اینترنتی سکولاریسم نو وابسته به طیفی از مخالفان مقیم آمریکا در تحلیلی نوشت: مدت هاست شاهدیم که افرادی، چند نفر چند نفر، به نام اپوزیسیون دور هم جمع می شوند و بیانیه و اعلامیه می دهند و منشور صادر می کنند و نتیجه ای نمی گیرند و می روند تا مدتی بعد با نامی جدید دوباره گرد هم بیایند و روز از نو روزی از نو. این دور تسلسل سال هاست ادامه دارد و ما را گرفتار کرده است.

نویسنده می پرسد: مشکل کجاست؟ آیا اگر این جمع های ده بیست نفری به سد[صد] و دویست نفر افزایش یابد مشکل گشوده خواهد شد و مردم به حرکت درخواهند آمد؟ تصور نمی کنم. مشکل از تعداد نیست از جای دیگر است.

وی اضافه می کند: «اعتماد» آن حلقه گمشده است. این گردهمایی های ادواری به آن می ماند که عده ای تاجر ورشکسته دور هم گرد بیایند و اعلامیه تأسیس شرکتی را صادر کنند که سرمایه اش بدهی های آنهاست.

سكولاريسم نو در ادامه با مرور سوابق خيانت طيف ها و گروه هاي ضد انقلاب كه باعث شده منفور ملت ايران شوند، يادآور مي شود: عده اي سربلند كرده اند و مدعي هستند اصلاً موجوديت خود ايران را قبول ندارند. پس چگونه مي توان در اين وضع صحبت از منافع ملت ايران كرد و در راه خواست ها و منافع اين ملت گام برداشت. وقتي مجاهدين [ منافقين] به استخدام صدام درمي آيند و در داخل شهرهاي ايران بمب مي گذارند چه كسي ادعاي وطن پرستي آنها را مي پذيرد؟ وقتي رضا پهلوي كودتاي ۲۸ مرداد را افسانه مي شمرد چه كسي مستقل بودن و دموكرات بودن او را باور مي كند؟ وقتي گروه هايي اول از همه به تجزيه و پاره پاره شدن ايران مي انديشند چه كسي به آنها اعتماد مي كند؟