به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه تنخواه سه ماهه برای دولت در سال ۹۲ را مصوب کردند.

براساس ماده واحده مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می‌شود که در سه ماهه اول سال ۹۲ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب ان با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کنند. مصوبه مذکور با ۱۴۲ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب بهارستان نشینان رسید.

به گزارش فارس، براساس اظهارات مرادی نماینده دولت منابع عمومی قانون بودجه سال ۹۱، ۱۴۴ هزار میلیارد+۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی است که سرجمع آن ۱۶۴هزار میلیارد تومان میشود. براین اساس تنخواه سه ماهه مجلس به دولت ۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.