به گزارش افکارنیوز، اعلام آغاز جلسه علنی مجلس با ۹۰ کرسی خالی و با حضور تنها ۱۹۸ نفر از نمایندگان مجلس و متعاقب آن قرائت اسامی تنها ۹ نفر به عنوان غائب این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که پس بیش از ۸۰ نفر دیگر از نمایندگان کجایند؟ آن هم در روزی که قرار است مجلسی‌ها برای دخل و خرج سه ماه آینده کشور تصمیم‌گیری کنند. خبرنگار این موضوع را از سیدشریف حسینی، عضو هیئت رئیسه مجلس جویا شده‌ایم که در ادامه متن سوال و جواب‌های ما را می‌خوانید:سوال: ما شاهد هستیم که در روز بررسی لایحه سه دوازدهم بودجه حدود ۹۰ نفر از نمایندگان حضور ندارند. آیا در چنین روز مهمی ۹۰ نفر از نمایندگان در مرخصی به سر می‌برند؟

- با توجه به اینکه تعدادی از نمایندگان در ماموریت به سر می‌برند و بعضا هم تعدادی از نمایندگان بعد از اعلام تعداد حاضرین در جلسه به جمع نمایندگان اضافه شده‌اند، در آغاز جلسه حدود ۹۰ نفر از نمایندگان در جلسه حضور نداشته‌اند.

سوال: گویا چنانچه نمایندگان از ساعت ۸:۱۵ به بعد وارد مجلس شوند به عنوان غائب محسوب شده و غیبت آنها غیرموجه محسوب می‌شود. آیا چنین است؟

- روال این است چنانچه نمایندگان به صورت تلفنی تاخیر خود را به اطلاع مجلس برسانند اسامی آنها جزو غائبین غیرموجه محاسبه نمی‌شود. زمانی هست که نماینده‌ای برای ملاقات با وزیر درخواست وقت می‌کند و به وی در ساعات اولیه روز وقت داده می‌شود و آنها پس از ملاقات با وزیر در جلسه مجلس شرکت می‌کنند.

سوال: آیا حدود ۹۰ نفر از نمایندگان همچنین شرایطی را دارند؟

نه. شرایط متفاوت است ممکن است که نماینده در مرخصی به سر ببرد، ممکن است در ماموریت و یا جلسات کاری حضور داشته باشد و افرادی هم که غیبت آنها به اطلاع مجلس نرسیده، اسامی آنها به عنوان غائبین در آغاز جلسه اعلام می‌شود.

سوال: آیا تلفنی هم در مجلس می‌توان مرخصی گرفت؟

- بله. ممکن است که به عنوان مثال به دلیل محدودیت، خودرو برای نماینده‌ای فرستاده نشده باشد و بدین ترتیب به صورت تلفنی به مجلس اطلاع داده می‌شود تا برای وی برگه مرخصی پر شود.

سوال: آیا در روزی که لایحه بودجه کشور برای سال آینده در جلسه مجلس در دست بررسی است و حتی نمایندگان دولت نیز برای اعلام نظرات و گزارشات خود در مجلس حاضر می‌شوند بهتر نبود نمایندگان حضور منسجم‌تری داشته باشند؟

- حضور کمرنگ نمایندگان در جلسه بررسی لایحه بودجه قابل بحث است و انتظار میرود که نمایندگان کارهای متفرقه خود را کنار بگذارند مگر اینکه ماموریت ویژه و یا اتفاق خاصی برای آنها پیش بیاید و این مسئله قابل پذیرش نیست. ما در این جلسه میخواهیم برای سال آینده کشور برنامهریزی کنیم و باید این برنامهریزی دقیق انجام شود. کاری که دولت انجام داد کاری کارشناسی بود و ما نیز میخواهیم که کار کارشناسی کاملتری را انجام دهیم تا مجلس و دولت کنار هم زمینهای را فراهم کنند تا در سال آینده کشور با مشکل مواجه نشود.