به گزارش افکارنیوز، محمدرضا باهنر در جلسه علنی صبح سه‌شنبه مجلس، اظها کرد: نمایندگان زیادی درباره پیامک یکی از خبرگزاری‌ها به ما مراجعه کردند، لازم است من توضیحی دهم که یکی از خبرگزاری‌های مشهور پیامکی فرستاده که مجلس امروز با ۹۰ کرسی خالی بحثبودجه را آغاز کرده که این کم‌لطفی است.

وی افزود: خبرگزاری‌ها در جریان باشند که ما به محض حضور ۱۹۴ نماینده در جلسه علنی، زنگ آغاز جلسه را می‌زنیم؛ پس همیشه آغاز جلسه زمانی است که ۱۹۴ نفر حاضر باشند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقایان دیدند که بودجه سه دوازدهم با ۲۵۰ رای و شرکت‌کننده به تصویب رسید پس دوستان کم‌لطفی نکنند و اگر از دست مجلس عصبانی هستند آن را جای درستی خالی کنند نه اینکه اذهان مردم را مشوش کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آییننامه داخلی مجلس، جلسات علنی مجلس با حضور دو سوم نمایندگان رسمیت مییابد.