به گزارش افکارنیوز، ۱۸ نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهور بر ضرورت رعایت موازین شرعی و عرف بین الملل و شان ملت در ملاقات های خارجی تاکید کردند.

مطهری، هروی، آقامحمدی، بیگی ، شوهانی، محمد علیپور، اسداللهی، شریعتی، سید هادی حسینی، پیرموذن، حسین امیری، طاهری، زمانیان، سلطانی، پشنگ، عبدالکریم حسین زاده، خضری و جهانگیرزاده ۱۸ نماینده تذکر دهنده به رئیس جمهور هستند.