به گزارش افکارنیوز، هادی قوامی در موافقت با دو فوریت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: برای پاسخگو کردن دولت در حوزه بودجه باید سهم درآمدهای استحقاقی افزایش یابد.

وی یادآورشد: در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است وابستگی بودجه جاری باید تا پایان این برنامه به صفر برسد ولی به دلیل فراهم نشدن بسترهای لازم سال به سال وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی بیشتر شده است.

قوامی افزود: ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی به درآمدهای مالیاتی بستگی دارد اما فرار مالیاتی مانع از تحقق این سهم است، اگر بتوانیم از فرار مالیاتی جلوگیری

کنیم ۲۵۰ میلیارد دلار بر منابع درآمدی غیرنفتی کشور افزوده می‌شود.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ویژگی بارز اقتصاد ایران را وابستگی بودجه به نفت دانست و افزود: کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۱، رکود در فعالیت‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهد اما این وابستگی تا چه وقت قابل تداوم است؟ باید در پی کاهش وابستگی‌ اقتصاد به نفت و تبدیل نفت به ارزش افزوده باشیم.

وی بیکاری، کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی هشت درصد را مشروط به افزایش درآمدهای مالیاتی دانست.

قوامی تاکید کرد: بودجه باید محل انعکاس اهداف کمی و کیفی قوانین دائمی از جمله قانون برنامه پنجم توسعه باشد.