به گزارشافکارنیوز، بر اساس ابلاغيه اخير دولت به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور که در قالب بسته اجرايي سازمان صدا و سيما و توسط رحيمي معاون اول رييس جمهور صورت گرفته با اشاره به کاهش درآمد آگهي هاي راديويي و تلويزيوني به دليل فراگير شدن روش هاي مدرن تبليغي، تاکيد شده است که تفسير مجدد از قانون اساسي براي حرکت به سمت ايجاد يک سازمان رگولاتور با شبکه هاي خصوصي يک ضرورت در شرايط فعلي و آينده است.