به گزارش افکارنیوز، عباسعلی کدخدایی با اشاره به تصویب سه دوازدهم بودجه در مجلس شورای اسلامی، اظهارکرد: مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است و ما از مشروح مذاکرات مجلس متوجه موضوع شده‌ایم. به دلیل این که یکی دو بند آن مانده، احتمالا فردا مصوبه به دست ما می‌رسد.

وی با بیان این که کلیت این موضوع مورد اعتراض ماست و این را به نمایندگان محترم نیز بیان کردیم، گفت: با توجه به اینکه در سال ۹۲ برگزاری انتخابات را داریم و مقدمات انتخابات نیز در سه ماهه اول سال انجام می‌شود با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان، این شورا قادر به انجام وظایف قانونی در اعمال نظارت بر انتخابات نخواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لازم به یادآوری است که در سال ۹۱ نیز از بودجه مصوب زیر پنجاه درصد به ما تخصیص داده شده است و در سال آینده که انتخابات را پیش رو داریم اگر چنین وضعی باشد، قطعا انجام وظایف قانونی شورای نگهبان با مشکل و دشواریهای زیادی مواجه میشود.