به گزارش افکارنیوز، یک منبع مطلع خبر داد که امروز یکی از حلقه‌های خیلی مهم ارتباطات داخلی - خارجی فتنه‌گران بازداشت شد.

این منبع مطلع گفت: بعد از چند ماه تعقیب سوژه مورد نظر و مراقبت از او در خارج از کشور و انجام اقدامات متعددی به منظور گسیل داشتن وی به داخل، بالاخره تاکتیک‌های طراحی شده برای ورود او به کشور، موثر واقع گشته و فرد مورد نظر وارد کشور شد.

این منبع اضافه کرد: پس از ورود او نیز بیش از چهل روز دست نگه داشتیم و او را کاملاً تحت نظر گرفتیم که البته این ریسک، به نتیجه‌اش می‌ارزید و بخش مهمی از ارتباطات داخلی این فرد و شخصیت‌های مطرح فتنه که این فرد از خارج برای آنها پیام آورده بود، شناسایی شدند و بالاخره در شرایط که قصد بازگشت به خارج را داشت، بازداشت شد.

وی افزود: به محض مرتفع شدن معذوریتهای امنیتی، اطلاعات مهمی درباره جزئیات موضوع منتشر خواهد شد.