از ساعاتی پیش سایت خبری ـ تحلیل تابناک با حملات شدید سایبری روبهرو شد.

به گزارش «تابناک» حمله کنندگان به سایت «تابناک» که از روش D - DOS برای حمله به سایت «تابناک» استفاده کرده بودند، قصد داشتند تا با ایجاد بار مجازی بر روی سایت «تابناک»، فعالیت این سایت را متوقف کنند.

کارشناسان فنی تابناک با انجام اقدامات مقتضی با حملهکنندگان مقابله کردند و جهت تسکین تاثیر حملات DDOS، به طور موقت دسترسی بینندگان خارج از کشور سایت را محدود نمودند. بنا به گزارش تیم فنی حملات ابتدا از نوع پهنای باند کم بر روی صفحات جستجو و آرشیو و صفحه نخست برای افزایش Load سرور بود که بعد از مشاهده بی اثر بودن حمله روی سرور، اقدام به حمله با پهنای باند بالا جهت اشغال پهنای باند نمودند که بیش از ۳۰۰ مگابیت در ثانیه حمله SYN Flood بر روی پورت ۵۳ ایجاد شد.