عابدی كه در نشست تخصصی توسعه و صنعت هوایی كشور در دهمین كنفرانس انجمن هوافضای ایران سخن میگفت: اظهار داشت: دربرنامه پنجم توسعه و در سند توسعه هوایی كشور توصیه شده كه ارزش بالایی به هوانوردی داده شود، اما كدام یك از دست اندركاران، راهكاری در این زمینه ارائه داده است؟

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: در فراکسیون دو بخش هوافضا و هوانوردی وجود دارد که به یکدیگر مرتبط هستند ولی کارشان مجزا است بنابراین اگر بخواهیم کار را به پیش ببریم باید ابتدا خودمان، خودمان ر ا باور داشته باشیم چرا که ما یک تحریم از خارج کشور داریم و نوعی خودتحریمی در داخل، چرا نباید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنیم.

رییس فراکسیون هوافضای مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: باید توجه داشته باشیم که دانش هوانوردی کشور بسیار افت کرده و خلبانانی که فارغ التحصیل می شوند علم شان چندان قوی نیست.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بالای ۸۰،۹۰ درصد سوانحی که اتفاق می افتد مربوط به خطای انسانی به علت کاهش علم است.

سردار عابدی در ادامه اظهار کرد: مجلس آمادگی لازم رادارد که در بخش هوایی بودجه های خوبی را در اختیار این بخش قرار دهیم و اگر خلاء قانونی هم در این زمینه وجود دارد آن را براساس قوانینی که کشور نیاز دارد اصلاح کند.

رییس فراکسیون هوافضای مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر در این کنفرانس هیاتی تشکیل شود تا به دنبال قانونمند کردن و به دنبال چالش های هوایی باشد و خلاء ها راشناسایی کند، مجلس نیز حمایت های لازم را خواهد داشت.

وی پیشنهاد داد: همانطور كه ستاد هوافضا در زیر مجموعه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری تشكیل شده و فعالیت هایی را در این زمینه انجام می دهد، ستادی با عنوان هوانوردی در این مجموعه قرار گیرد و مجلس هم از این ستادها حمایت می كند.