جهان نوشت:پس از آنكه امیر حسین انبارداران كه یكی ازخبرنگاران قدیمی كیهان است با الفاظی تند در حمایت از معاون سیاسی رئیس دفتر رئیس جمهور اقدام به تندی علیه كیهان نشینان امروز و مدیر مسئول آن كرده بود با دعوت معاون پیگیری های ویژه ی مشایی كه اخیرا به عنوان سرپرست سازمان ملی جوانان منصوب شده است بزودی به عنوان مدیرعامل جدید برنا معرفی می شود.


وی که در سابقه خود خبرنگاری روزنامه کیهان را به عنوان سابقه درخشان مطبوعاتی دارد در بخشی از یادداشت خود آورده است: " من یک تار موی گندیده ی بهداد را به آلاف و الوف بعضیها از جمله … ترجیح می دهم، بهداد یک انسان متقی، فهیم، آزاد اندیش و وارسته است. "

همچنین گفته می شود انتصاب وی پس از نشست متعدد معاونین ارتباطات و سیاسی دفتر رئیس جمهور با حمیدی قطعی شده است.

جهان پیشتر نوشته بود که در خبرگزاری ایسنا نیز فردی از نزدیکان مشایی به عنوان مدیرعامل منصوب می شود که با کسب اطلاع خبرنگار ما معلوم شد فرد مورد نظر سرو دلیر؛ سردبیر سایت دولت یار بوده که در درج مطالبی از این دست فعال بوده و انجام وظیفه می کرده است.

وی در دولت یار بارها با حمله به حسین شریعتمداری از عملکرد مشایی و وابسته های به او در دفتر رئیس جمهور حمایت کرده و در نمونه ای از آن در مطلبی تحت عنوان " شریعتمداری انگشت ششم نظام است "، اقدام به حمله علیه وی کرده بود.

گفتنی است محمد جعفر بهداد پس از یادداشت خود علیه شریعتمداری در دفاع از مشایی در روزنامه ایران توانست حکم مدیرعاملی ایرنا و معاونت دفتر رئیس جمهور را دریافت کند که به نظر می رسد این امر در رسیدن به مسئولیت های رسانه ای در دولت به یک رویه تبدیل شده است.

همچنین در یك نمونه دیگر در ماه های اخیر كه پس از آغاز بركناری ها در حوزه اطلاع رسانی دولت رقم خورد، علی اكبر جوانفكر؛ مدیر عامل ایرنا با تندی علیه منتقدان دولت در حمایت از اسفندیار رحیم مشایی خطاب به وی آورده بود:" یكی هست كه تو را خوب می شناسد ، نه فقط می شناسد بلكه به تو ایمان و علاقه دارد. او تو را مانند یك چشمه زلال و یك آیینه شفاف می داند و معتقد است كه تو همانی هستی كه نشان می دهی ، یك ذره غش در وجودت دیده نمی شود زلال زلال. او در عین حال برای برخی ها كه تو را نمی شناسند و بی محابا به رویت چنگ می كشند، عمیقا متاسف است."