روزنامه آرمان نوشت:
شنیده شد که وزارت خارجه سوئد دیروز از احضار سفیر ایران در استکهلم خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه کولبرگ، سخنگوی وزارت خارجه سوئد روز چهارشنبه گفت که اسلامی، سفیر ایران، فراخوانده شده و با فرانک بلفراگه، معاون وزیر خارجه سوئد دیدار کرده‌است.

گفتنی است با وجود آنكه مقامات قضایی ایران بارها دستگیری موسوی وكروبی را تكذیب كردهاند دولتهای غربی بر ادعای خود پافشاری می كنند.