جواب رد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به درخواست مجوز گروه موسوم به جامعه وعاظ ولایی و اظهارنظر بعدی دبیر کل این گروه، حاشیه هایی را در فضای سیاسی کشور به وجود آورده است.

به گزارش دادنا پس از اینکه جامعه وعاظ ولایی که از جانب برخی از سیاسیون «جامعه وعاظ مشایی» نامیده شد، درخواست مجوز فعالیت رسمی خود را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تسلیم کرد و اعضای این کمیسیون تشخیص دادند که این گروه صلاحیت فعالیت رسمی سیاسی ندارد. پس از این اعلام موضع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، امیری فر دبیر کل این تشکل در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد که تشکل متبوعش همچون جامعه روحانیت که سالهاست بدون مجوز فعالیت می کند، به فعالیت خواهد پرداخت.

خبرنگار دادنا برای بررسی این موضوع با جعفر شجونی دبیرکل جامعه وعاظ تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز گفتگو کرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز، جامعه وعاظ ولایی را قابل مقایسه با جامعه روحانیت ندانست و گفت با توجه به اینکه اینها از جامعه انشعاب کرده اند، دیگر نمی توانند بگویند که می خواهیم همچون جامعه روحانیت انشعاب کنیم.

جعفر شجونی با اشاره به بحثمطرح شده از جانب امیری فر، به خبرنگار دادنا گفت: البته ما در مقامی نیستیم که بخواهیم کسی را حذف کنیم، ولی چون اینها زیر مجموعه جامعه روحانیت نیستند، کانه لباس غصبی پوشیده اند. سخنگوی جامعه روحانیت هم از طرف دبیرکل جامعه اعلام کرده اند که اینها را به رسمیت نمی شناسند، پس نمی توانند ادعای فعالیت مشابه با جامعه داشته باشند.

وی افزود: حالا اینکه می خواهند رسماً به صورت حزبی یا به صورت بدون مجوز فعالیت کنند چیزی است که به خودشان مربوط است، اینها کارهایی است که به جامعه وعاظ تهران مربوط نمی شود، این وزارت اطلاعات یا دادگاه ویژه روحانیت است که باید با اینها برخورد کند. خود جامعه روحانیت مبارز بازوی اجرایی ندارد که بخواهد جلوی اینها را بگیرد یا بخواهد حزب آنها را تعطیل کند. در هر حال این واضح است که فعالیت اینها به دلایل مختلفی که در کمیسیون ماده ۱۰ مطرح شده، ممنوع است.

دبیرکل جامعه وعاظ تهران با اشاره به اظهارات امیری فر مبنی بر اینکه همچون جامعه روحانیت که بدون مجوز فعالیت کرده آنها هم بدون مجوز فعالیت خواهند کرد، خاطرنشان کرد: اینها از جامعه روحانیت انشعاب کرده اند، دیگر نمی توانند بگویند که میخواهند مثل جامعه فعالیت کنند، اصلاً اینها با جامعه قابل مقایسه نیستند، اینها می توانند بگویند که جامعه مدرسین هم مجوز فعالیت ندارد، پس ما هم لازم نداریم! می توانند پررویی کنند و بگویند که خود امام خمینی هم هیچ مجوزی نداشت که انقلاب کند! حتما اینها را بنویسید که پول های مشایی چنان اینها را پر رو و بی حیا کرده که از همان شب اول تاسیس گروهشان، به جامعه روحانیت و مراجع تقلید حمله و توهین کردند، اینها با جامعه روحانیت و جامعه مدرسین قابل مقایسه نیستند.

شجونی در انتها به درخواست اخراج خودش از جامعه روحانیت که از جانب امیری فر و خطاب به آیت الله مهدوی کنی مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: این آقا از آیت الله مهدوی کنی در باب این موضوع تقاضای ملاقات کرده اند، اما ایشان نپذیرفته اند چون شورای مرکزی جامعه وعاظ این آقا را از جامعه وعاظ اخراج کرده، ایشان غصه دار شده به آقای مهدوی کنی گفته که شجونی را از جامعه روحانیت اخراج کنید، اولاً من از خدا می خواهم که مرا اخراج کنند تا بروم کمی استراحت کنم، اما این فرد لیاقت این را ندارد که تقاضای اخراج مرا بکند، خودش نشر اکاذیب کرده و در دادگاه ویژه روحانیت پرونده دارد.