به گزارش افکارنیوز، احمدی‌نژاد در صورت رد صلاحیت شدن مشائی دست به اقدامات جدی خواهد زد. چون ایشان مرید آقای مشائی است و اختیاری از خودش ندارد و این احتمال وجود دارد که دست به هر کاری بزند؛ مجلس هم البته در این خصوص به وظیفه خودش عمل خواهد کرد.

علی مطهری در مورد اعطای نشان درجه یک فرهنگ به آقای مشائی از سوی رئیس دولت دهم گفت: با تعریفی که آقای احمدی‌نژاد از فرهنگ دارند و با رویکرد فرهنگی ایشان واقعا باید نشان درجه یک فرهنگ را به آقای مشائی بدهند. در طول هشت سال گذشته آقای مشائی توانسته است سیاست تسامح و تساهل فرهنگی را در کشور نهادینه کند که مظاهر آن را در بعضی فیلمهای سینمایی و وضعیت جامعه می‌بینیم.

فرزند شهید مطهری افزود: اقدام بزرگ فرهنگی آقای مشائی و آقای احمدی‌نژاد در طول این مدت این بوده است که غیرت و تعصب مثبت قشر متدین و حزب‌اللهی را در این گونه مسائل کاهش چشمگیر دادند به طوری که دیگر عکس‌العملی از آنها نمی‌بینیم؛ کاری که از آقای خاتمی ساخته نبود، چون آقای احمدی‌نژاد به عنوان حزب‌اللهی وارد صحنه شد ولی آقای خاتمی با چهره روشنفکری.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آقای مشائی توانست گفتمان باستان‌گرایی و ناسیونالیسم ایرانی را در مقابل اسلام‌گرایی زنده کند و حتی به صراحت گفت که دوره اسلام‌گرایی به پایان رسیده چون القاعده و طالبان هم از اسلام می‌گویند و باید از ایران و مکتب ایران سخن گفت.

وی افزود: آقای مشائی تئوری وحدت ادیان را به شکل غلط آن مطرح و به وسیله آقای احمدی‌نژاد ترویج کرد. شما در سخنان این دو نفر زیاد می‌بینید که می‌گویند اسلام یعنی عدالت و آزادی و توحید و عشق به همه انسانها، و سایر ادیان هم همین را می‌گویند و تفاوتی بین اسلام و مسیحیت و یهودیت و سایر ادیان نیست. در واقع تلاش می‌کنند مرز میان مسلمان و کافر را از میان بردارند و احکام مربوط به رابطه مسلمان و غیرمسلمان را منتفی کنند. به عبارت دیگر معتقد به «صلح کل» هستند.

مطهری گفت: یک نوع گرایش اومانیستی و انسان‌گرایی و اصالت دادن به انسان در مقابل خدا هم در افکار آقای مشائی و به تبع در کلمات آقای احمدی‌نژاد دیده می‌شود که این هم از ویژگیهای نگاه فرهنگی آقای مشائی است. بنابراین با رویکرد فرهنگی آقای احمدی‌نژاد واقعا باید هم به آقای مشائی نشان درجه یک فرهنگ بدهند.

علی مطهری در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال رد صلاحیت مشائی و اینکه ماجرای رد صلاحیت معین در سال ۸۴ و حکم حکومتی بعد از آن برای جریان دولت هم پیش خواهد آمد یا خیر، گفت: مقایسه مشائی با معین درست نیست. انحرافات فکری که در اقای مشائی وجود دارد در آقای معین دیده نمی‌شد.

وی افزود: آقای احمدینژاد در صورت رد صلاحیت شدن مشائی دست به اقدامات جدی خواهد زد چون ایشان مرید آقای مشائی است و اختیاری از خودش ندارد و این احتمال وجود دارد که دست به هر کاری بزند؛ مجلس هم البته در این خصوص به وظیفه خودش عمل خواهد کرد.