به گزارش افکارنیوز، رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ نیز اولین دستور کار نمایندگان در جلسه‌ی روز یکشنبه خواهد بود و آنها پس از تامین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه سه دوازدهم، رای اعتماد وزیر پیشنهادی بهداشت را بررسی می‌کنند.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان برای رسیدگی به طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی از دیگر دستور کارهای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس عنوان شده که البته بعید است نمایندگان بعد از دو دستور کار مهم اصلاح لایحه سه دوازدهم و رای اعتماد وزیر پیشنهادی بهداشت، فرصتی برای رسیدگی به این طرحها داشته باشند.