به گزارش افکارنیوز، روزنامه اعتماد با انتشار عکس ایام جوانی هاشمی رفسنجانی و همسرش و عنوان «منتشر نشده های یک خاندان» به روی دکه های روزنامه فروشی رفته است. در این ویژه نامه دست نوشته هایی نیز از خانم عفت مرعشی همسر آقای هاشمی منتشر شده است. روزنامه شرق نیز با اختصاص دادن عکس روی جلد ویژه نامه خود به هاشمی رفسنجانی، به گفتگو با وی پرداخته است. در بخش دیگری از این ویژه نامه نیز با فاطمه هاشمی رفسنجانی گفتگو شده است.

توجه غیرطبیعی و ناشیانه این رسانه ها به کسی که طی سالهای گذشته وی را «عالیجناب سرخپوش» می نامیدند، نشان می دهد انزوای سیاسی - اجتماعی این جریان در میان توده های مردم تا چه اندازه پیش رفته است.

در همین باره توجه به اظهارات محمدعلی ابطحی رئیس دفتر محمد خاتمی درباره نوع برخورد اصلاح طلبان با هاشمی رفسنجانی در شهریور ماه سال ۸۶ در گفتگو با سایت جهان نیوز راهگشاست: «من آقای هاشمی را نه اصلاح طلب می دانم نه اصولگرا. آقای هاشمی یک مبنایی دارد که براساس آن عمل می کند و هر جا منافعش در آن مبنا اصولگرایی باشد از اصولگراها حمایت می کند و هر جا منافعش اصلاح طلبی باشد از اصلاح طلب ها حمایت می کند.

آقاي هاشمي هيچ وقت محور اصلاحات نبوده... اين يك سياست عمگرايانه است كه اصلاح طلب ها الان از آقاي هاشمي حمايت مي كنند و من كاملاً با اين نوع سياست عملگرايي موافقم و معتقدم در مقطع كنوني نبايد هيچ اصلاح طلبي با آقاي هاشمي برخورد تقابلي داشته باشد. در سياست هيچ چيزي آرماني نيست. ممكن است در حوزه سياست كسي آرماني حرف بزند اما همين آرماني حرف زدن ها يكي از وسايل پيشرفت كار اين فرد است نه واقعيت اعتقاداتش! به همين دليل من عملگرايي را خيلي ترجيح مي دهم...