به گزارش افکارنیوز، من یک انقلابی هستم و حرفم را صریح می زنم" گفته است:" در دیداری به رهبرانقلاب عرض کردم با این جمله شما یاد این شعر مولانا افتادم که می گوید: "ای کاروان! ای کاروان! من دزد شبرو نیستم؛ من پهلوان عالمم؛ من تیغ رویارو زنم."