به گزارش افکارنیوز، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در خیابان شریعتی با تعدادی از خبرنگاران و عکاسان دیدار کرده و گفته است: "کسانی که با بنده تا انتخابات ریاست جمهوری همکاری کنند به آنها ماهانه مبلغ سه تا پنج میلیون تومان پرداخت خواهد کرد."