افكار نيوز -علي نيکزاد در حاشيه بازديد ازروند پيشرفت طرح هاي ساختماني شهر جديد پرند گفت: صنعتي سـازي ساختمان در کشور پديـده اي وارداتي و نـوظهور است کـه در اجراي آن بـه اين علت کـه نخستين بار در کشور اجرا مي شود با موانع و مشکلات زيادي مواجه شده است .
به گزارش واحد مرکزی خبر وی افزود: با وجود اینکه این طرح ۲۲ آذر آغاز شد و قرار بود هشت ماهه تحویل داده شود متاسفانه این امر هنوز محقق نشده است.
وزیر مسکن و شهرسازی گفت: از مردم عذرخواهی می کنم نباید قولی را بدهیم و همه جا تبلیغ کنیم اما در اجرا به زمانی که قول دادیم چندان پایبند نباشیم.
مپسا ایران، کوزو ترکیه و کیسون کره جنوبی از جمله شرکت هایی هستند که به شیوه صنعتی در حال ساخت مسکن در شهر جدید پرند هستند.