به گزارش افکارنیوز، اصغر بخشایش اردستانی با اشاره به اخطار ایران به هواپیمای جاسوسی آمریکا در روزهای اخیر اظهار کرد: تکرار برخی حرکت‌ها از سوی کشور آمریکا با وجود شکار و ردیابی متعدد پهپادها و هواپیما‌های جاسوسی آن توسط ایران نشانه هوشیاری دائمی دشمنان برای مقابله با ایران است.

وی افزود: دشمن هیچ‌گاه از فعالیت‌های خود بر علیه ایران ناامید نمی‌شود و با فرستادن هواپیماهای جاسوسی متعدد بر فراز ایران در حال آزمون و خطای مداوم برای سنجش مداوم قدرت رادارهای ایران است.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این سنجش‌ها دشمن گاه از هواپیماهای خودی نیز استفاده می‌کند تا نقاط کور و رادار گریز ایران را شناسایی کند که تاکنون موفق نبوده است.

وی ادامه داد: دولت آمریکا با این عملکرد، به طور مداوم در حال آزمایش کردن اقتدار نیروی هوایی ایران است، اما تاکنون از هوشیاری و قدرت نظامی و راداری ایران رودست خورده و به اهداف خود دست نیافته است.