به گزارش افکارنیوز، عبدالکریم رجبی نماینده مردم مینودشت و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت تحقیق‌و ‌تفحص از ستاد حمل ‌و‌ نقل و سوخت کار خود را به طور جدی از سال آینده آغاز می‌کنند و تا کنون کارهای مقدماتی در این ارتباط انجام شده است.

وی افزود: تا کنون نامهنگاریها با ستاد حملو نقل سوخت برای صدور مجوز به منظور بازدید و انجام تحقیقات از برخی سازمانهای این ستاد انجام شده و منتظر پاسخ و صدور مجوزهای لازم از سوی ستاد سوخت برای انجام تحقیقات هستیم.