به گزارش افکارنیوز، محتوای خبر بدست آمده حاکی از اتخاذ تصمیم برای رسیدن به توافقاتی در مورد مطالبات حوزه وهابی مکی(که افراطی ترین طیف اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان هستند) در جریان انتخابات ریاست جمهوری آتی است.

قرار است مولوی احمد نارویی (فرد افغانی الاصل بسیار ثروتمند که داماد و معاون اصلی مولوی عبدالحمید نیز هست) همراه با چند تن از افراد تندرو وابسته به حوزه مکی در ملاقات امروز حضور پیدا کرده و در مورد مطالبات و برنامه های آینده تبادل نظر کنند.