به گزارش افکارنیوز، در ارزیابی های صورت گرفته توسط کارشناسان سیاسی و فرهنگی، اقدام صدا و سیما در پخش مستند " فرجام نامبارک " که به مناسبت ۱۴ اسفند و اقدامات براندازانه ابوالحسن بنی صدر اختصاص داشت جزء بهترین برنامه های تبیینی صدا و سیما در ماه های اخیر بوده است.

شنیده ایم که هاشمی ثمره نیز که نماینده دولت در هیئت نظارت بر صدا و سیماست این برنامه را قبل از پخش دیده و تأیید کرده بود.