به گزارشافکارنیوز،محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی بخشی از بودجه وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت خارجه را انجام داده است.

وی افزود: پیشنهاداتی در مورد بودجه ۴ وزارتخانه مذکور به کمیسیون رسیده که ما این پیشنهادات را هم بررسی می‌کنیم.

آصفری ادامه داد: ‌ البته بودجه دفاعی کشور نسبت به سال‌های قبل در لایحه افزایش داشته ولی این افزایش خیلی چشم‌گیر نیست.

این نماینده مجلس اظهار داشت: ما در کمیسیون امنیت برای تمام مجموعههایی که در بخشهای امنیتی و دفاعی فعالیت میکنند پیشنهاد افزایش بودجه را مطرح میکنیم تا این دستگاه ها دغدغه بودجه نداشته باشند.