به گزارشافکارنیوز،این مقام مسوول درباره خبر خبرگزاری " العربیه "، گفت: این موضوع صحت ندارد. دولت سوریه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، اخبار منتشر شده درباره انفجار یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه دمشق را تکذیب کرد.

پیگیری از فرودگاه بینالمللی امام(ره)، حاکی از آن است که طی دو روز گذشته هیچ پروازی از ایران به مقصد سوریه انجام نشده است.