به گزارش افکارنیوز، این دو خواهر ۲۴ و ۲۶ ساله دو سال پیش به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور دستگیر شده بودند.

داتوک نورچایا ارشد، قاضی دادگاه شهر شاه ‌عالم مالزی با مردود دانستن دفاعیات متهمان آنها را شایسته حداکثر مجازات دانسته و به اعدام آنها رای داد.

وی تصریح کرد: در مجرم بودن متهمان هیچ شکی نیست، بنابراین هر دوی متهمان به اعدام با طناب دار محکوم می‌شوند.

دو متهم به هنگام قرائت حکم آرام بودند اما پدر آنها که در دادگاه حاضر بود پس از شنیدن حکم از حال رفت.

این دو خواهر در روز پنجم ماه می سال ۲۰۱۱ به هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور دستگیر شدند و از هر کدام از آنها حدود ۱.۵ کیلو ماده مخدر شیشه کشف شد که دور کمرشان بسته شده بود.

به گزارش رسانههای محلی، هر دوی آنها تحت بند ۳۹B قانون مواد مخدر خطرناک مورد محاکمه قرار گرفتهاند که حداکثر مجازات اعدام را برای خاطیان در نظر گرفته است.