افكار نيوز - آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر این که صرف بودجه کشور باید روی حساب و کتاب باشد، بیان داشت: این که بودجه کلانی به یک زن هنر پیشه داده شود، اما در گوشه و کنار ایتام و بیچارگان و بیماران وضع نامناسبی داشته باشند، درست نیست.

به گزارش افکار به نقل از رسا، وی در ادامه تفسیر سوره قصص آیه ۲۶ با اشاره به این که قوی و امین بودن شرایط کارگر از نگاه قرآنی است، افزود: اگر در عالم کارها به دست انسان های قوی و امین سپرده شود، دنیا گلستان می‌شود تا این که کارها به دست انسان های خائن و ضعیف بیفتد. البته باید توجه داشت که بر اساس یکی از آیات سوره یوسف در کارهای اداری و مملکت داری نیاز به ویژگی هایی چون علم و تدبیر و امانت داری، احساس می شود.

/ب.