افكار نيوز - سردار وحیدی با اشاره به طرح های موشک قیام یک، پهپاد کرار و شناورهای جدید گفت: موشک فاتح نسل سوم با سوخت جامد و دقت بسیار بالا، مهمات با برد زیاد و طرح های اپتیکی و الکترونیکی از مجموعه طرح های گوناگون و جدید وزارت دفاع هستند.

به گزارش سرویس سیاسی " افکار " وی در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم سیما، بازدارندگی را در ادبیات کلاسیک به معنای هسته ای شدن بیان کرد و گفت: بازدارندگی ما براساس سلاح های متعارف است و در این بازدارندگی از تجهیزات و تسلیحات مناسب که بخشی از آن برای پاسخ به آفند خواهد بود، استفاده می کنیم ولی اقدام پیش دستانه نداریم.

وزیر دفاع افزود: ‌ فرآیند کار در صنایع دفاعی به ترتیب تعیین سیاست دفاعی، دکترین دفاعی، الگوی تسلیحاتی و در نهایت مصادیق تسلیحات است و سیاست های دفاعی کشور توسط مقام معظم رهبری تعیین می شود.

سردار وحیدی تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم ما، کوتاه کردن زمان بین اعلام نیاز به یک سلاح و تولید آن است از جمله موشک قیام یک، که در کمترین زمان به نتیجه رسیدیم.

وی نیروی انسانی متعهد را رکن اصلی در نیروهای مسلح دانست و گفت: دکترین جنگ نامتقارن که در جمهوری اسلامی ایران طرح شد از این مسئله نشئت می گرفت که ما می توانیم با تکیه بر توانمندی های خود با قدرت ناهمتراز درگیر شویم و نیز چگونه بر آن پیروز شویم.

وزیر دفاع با اشاره به آمادگی دفاعی کشورمان افزود: ما علاوه بر اینکه می توانیم در دوردست هم به آنها ضربه بزنیم، تدارک لازم را هم در مقابل حملات از دوردست دیده ایم.

سردار وحید، منطقه خلیج فارس را دارای قابلیت تبدیل شدن به مرکز اقتصادی جهان دانست و گفت: قدرت های بزرگ نمی خواهند که چنین اتفاقی بییفتد ولی جمهوری اسلامی می خواهد که این منطقه توسعه و رشد پیدا کند چرا که اینجا منطقه ای مشترک با فرهنگ و سوابق تاریخی مشترک است که اگر به قدرت اقتصادی خود برسد، اتحادیه اروپا به گرد آن هم نخواهد رسید.

وی افزود: تلاش قدرت ها در اختلاف افکنی گاهی با ایران هراسی و گاهی هم با تنازعات و ایجاد اختلاف در خود آن کشورهاست و ما مطمئن هستیم که حضور نیروهای بیگانه در منطقه عامل ایجاد تشنج و امنیت زدایی و خود به معنای القای ناامنی است.

وزیر دفاع با اشاره به سفر خود به عمان گفت: هیچ مشکل و اختلاف جدی بین ما نیست و منافع مشترک داریم، تنگه هرمز بین ما مشترک و تامین امنیت آن هم مسئولیت مشترک ماست.

سردار وحید، سیاست کشورمان را عدم تنازع بین کشورهای اسلامی و بلکه میانجی گری برای حل اختلافات بین آنها بیان کرد و گفت: طرح مسئله تهاجم ایران به کشورهای دیگر نادرست است و سابقه تاریخی ما هم نشان می دهد که مردم ما صلح دوست هستند.

وی افزود: ‌توان دفاعی ما در اختیار امت اسلامی قرار دارد و حاضر هستیم تا تسلیحات خود را در اختیار کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دهیم.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود ورود نیروهای مسلح به بخش اقتصادی را دارای مبنای قانون اساسی و براساس کمک به سازندگی در زمان صلح دانست و گفت: توانمندی های خوبی پس از جنگ وجود داشت که اگر در خدمت مردم قرار نمی گرفت، جفا به آنها بود.