نشست مشترك دولت و مجلس حاشيه هايي نيز به همراه داشت كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد
*حضور مشایی در صحن علنی مجلس تعجب برخی نمایندگان را در پی داشت. در مدت حضور او عده ای از نمایندگان اطراف او جمع شده و با وی صحبت می کردند
*از دولت و مجلس هر کدام ۵ نفر صحبت کردند. وزرای ارشاد، اقتصاد، کشاورزی، بازرگانی و معاون نظارت راهبردی رییس جمهوری صحبت کردند
*خبرنگارانی که دیروز خبر نشست دولت و مجلس را پوشش می دادند علی رغم این که تا ساعت ۲۱:۳۰ در مجلس حضور داشتند بدون افطاری رها شدند.
*احمدی نژاد و لاریجانی هر کدام بیش از چند دقیقه صحبت نکردند
*پس از پایان صحبت احمدی نژاد به دلیل گذشتن از وقت اذان مغرب لاریجانی مایل به صحبت نبود اما به اصرار رییس جمهوری و برخی از حاضرین در جلسه به مدت کوتاهی صحبت کرد
*نشست از ساعت ۱۸:۱۰ شروع شد و در ساعت ۲۰:۲۰ خاتمه یافت