افكار نيوز -رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با تاکید براینکه موضوع معافیت دو برادری منتفی شد؛،از ابلاغیه جدید ستاد کل در خصوص معافیت سه برادری خبر داد و گفت: شرط بهرهمندی از تسهیلات مربوط به معافیت فرزند چهارم، داشتن کارت پایان خدمت سه برادر دیگر مشمول است و مدت انجام خدمت دوره ضرورت ملاک نمیباشد.

بر اساس این گزارش، سردار حمید صدرالسادات درباره معافیت دو برادری گفت: اخیرا در برخی از سایت ها، معافیت دو برادری مطرح شده در صورتی که تصمیم جدیدی در اینباره گرفته نشده است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: در بررسی مجددی که از سوی مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، موضوع معافیت دو برادری از طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی حذف شده است بنابراین موضوع این معافیت به طور کامل، منتفی است.

وی درباره معافیت فرزند چهارم(معافیت سه برادری) گفت: از آنجائیکه مدت خدمت دوره ضرورت از سال ۱۳۵۷ به بعد به تناسب شرایط، تغییراتی داشته است و از آنجائیکه تعدادی از کارکنان وظیفه در حین خدمت با استفاده از تسهیلات کسر خدمت مانند سابقه فعالیت بسیج و یا سابقه جبهه و جانبازی والدین، از خدمت ترخیص شده و کارت پایان خدمت دریافت کرده‌اند، لذا در اجرای این مقررات، داشتن کارت پایان خدمت از سوی سه برادر مشمول کفایت می‌کند و مدت انجام خدمت دوره ضرورت ملاک نمی‌باشد.

سردار صدرالسادات تصریح کرد: پیش از این، سربازانی که پس از سپری کردن مدتی از خدمت دوره ضرورت و با استفاده از تسهیلات کسرخدمت، کارت پایان خدمت می گرفتند و مدت خدمت آنها کمتر از یک سال بود به عنوان فرد خدمت کرده محسوب نمی شدند که با ابلاغیه اخیر ستاد کل، این افراد نیز به عنوان افراد خدمت کرده محسوب می شوند.

وی افزود: به موجب مقررات، یکی از فرزندان خانواده‌هایی که سه فرزند آنان خدمت دوره ضرورت را انجام داده‌اند، از انجام خدمت معاف می‌باشند و این مقررات از تاریخ ۱/۳ / ۸۸ به مرحله اجرا درآمده و تا تاریخ ۲۹/۱۲ / ۸۹ اعتبار دارد.

صدرالسادات درباره آخرین وضعیت صدور کارت معافیت سه برادری تصریح کرد: از خرداد ۸۸ تا کنون که قانون معافیت سه برادری به اجرا درآمده است، ۳۹۰ هزار نفر در سطح کشور متقاضی معافیت سه برادری بودند که برای آنان تشکیل پرونده داده شد.

تا کنون برای ۳۶۰ هزار نفر یعنی برای ۹۲ درصد از متقاضیان، کارت معافیت به صورت هوشمند صادر شده و ما بقی آن در دست رسیدگی است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، خطاب به متقاضیان کارت معافیت سه برادری گفت: افرادی که تشکیل پرونده داده اند و سه ماه از تشکیل پرونده آنان می گذرد و هنوز کارت معافیت به دستشان نرسیده است، قطعا پرونده آنان داران نقص است که می بایست به دفاتر پلیس + ۱۰ و یا وظیفه عمومی شهرستان خود مراجعه کنند تا نقص پرونده آنان رفع شود.