افكار نيوز -مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري مشهد از اجراي طرح عقيم سازي گربه ها در اين شهر براي كنترل جمعيت آنان خبر داد.

علی نجفی در گفت وگو با ایرنا افزود: این طرح برای نخستین بار در کشور و به صورت آزمایشی در قالب طرح جمع آوری گربه های ولگرد صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد، از عقیم سازی گربه ها به عنوان ' مرگ با ترحم ' یاد کرد که به گفته او، با مجوز شرعی برخی مراجع انجام می شود.

نجفی گفت: ' در گذشته به دلیل معذوریت های مختلف شرعی نمی توانستیم این کار را انجام دهیم، اما با پیگیری های متعدد و استفتاء از چندتن از مراجع تقلید، این مجوز داده شد تا عملیات جمع آوری گربه های ولگرد صورت گیرد و چون معدوم سازی آنها با مشکل شرعی مواجه است، کار عقیم سازی این حیوان با روشی بهداشتی و بدون آزار و اذیت انجام می شود. '

وی در توجیه اجرای چنین طرحی اظهارداشت: ' وجود زیاد گربه های ولگرد امروز یکی از معضلات شهری است که به لحاظ بهداشتی مشکلاتی را ایجاد می کنند و از طریق پراکنش زباله در معابر و کوچه و خیابان، باعثنازیبایی سطح شهر و آلودگی می شوند. '

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد خاطرنشان کرد که اجرای طرح عقیم سازی گربه ها با همکاری انجمن حمایت از حیوانات و دامپزشکی صورت می گیرد.

وی در باره نحوه اجرای طرح گفت: ' با استفاده از تله و قفس های مخصوص، گربه ها به روش زنده گیری به دام افتاده و در کلینیک مخصوص نگهداری می شوند. سپس با حضور چندتن از دامپزشکان متخصص عملیات جراحی، عقیم سازی این حیوان آغاز می شود. '

به گفته نجفی، پیش از این، طرح جمع آوری سگ های ولگرد و معدوم سازی آنان به روش مرگ با ترحم نیز در مشهد اجرا شده و این کار با استقبال مسوولین شهری و شهروندان روبرو گشته است.

وی خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جمع آوری حیوانات موذی از سطح شهر در زمره وظایف سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری است.