به گزارش افکارنیوز،وب سایت بی بی سی در تحلیلی با بیان اینکه نظام تلاش می کند انتخاباتی بدون دردسر برگزار کند، نوشت: ماه های قبل از انتخابات که جریان های مختلف حاکمیت در رقابتی شدید درگیر می شوند، بهترین فرصت برای مخالفین نظام و جریان های اعتراضی است تا تحت نام شرکت در انتخابات، مخالفت و اعتراضات خود را نسبت به ۳۴ سال مملکت داری از سوی افرادی که به نام آزادی و عدالت، ایران را تحت کنترل دارند، به نمایش بگذارند.

بی بی سی در عین حال نوشت: اما علی رغم تمام تلاش هایی که برای به چالش کشیدن رژیم از سوی نیروهای مخالف به کار گرفته خواهد شد، باید این واقعیت را پذیرفت که امکانات نظام در تمام زمینه ها از جمیع امکانات نیروهای مخالف بیشتر است و به این لحاظ تاکتیک و استراتژی مخالفین باید طوری تنظیم شود که حاکمیت به همان میزان و بلکه به طور تصاعدی در روزها و ماه های بعد از پایان انتخابات هم، به چالش کشیده شود(!)

بی بی سی اذعان کرد: در حال حاضر، اگرچه بهانه اصلی مخالفت ها با جمهوری اسلامی، پرونده هسته ای است، ولی ساده اندیشی خواهد بود اگر پنداشته شود که در صورت رسیدن به توافقی به منظور حل این مشکل، بدون عقب نشینی آشکار حاکمیت از مواضعی که در دهه گذشته آنها را دنبال کرده، تمام مشکلات دیگر حل شود.

رژیم انگلیس حامی اصلی استبداد ۵۴ ساله رژیم پهلوی و تعطیلی جمهوریت و دموکراسی و انتخابات در ایران بود. رادیو بی بی سی در بحبوحه نهضت نفت نقش بی سیم ارتباطی سرویس جاسوسی ام آی سیکس با کودتاچیان را ایفا می کرد.